Bach virágterápia, Numerológia, Párkapcsolati coaching, Kronobiológia, Coral Club Lélekeszencia » Tarot – Piramis Tarot

Tarot – Piramis Tarot

Mi a Tarot?

A Tarot útmutatás, üzenet az embernek, aki általa bepillantást nyerhet a spirituális, szellemi, érzelmi és fizikai szintekbe, megértheti, mi történik vele, az miért történik, mit tehet, hogy tapasztaljon, tanuljon, fejlődjön, érjen földi életében. Ezért a Tarot elsősorban egy önismereti eszköz, de egyben a lélek mélyén kódolt információ is. A múlt ismerete elvezet a jelen lehetőségeinek feltérképezéséhez, ami megmutatja jövőnk egyik lehetséges valóságát is. Így alkalmas a Tarot arra, hogy választ adjon az útkeresőnek, és segítse kibontakoztatni teremtőképességeit is.

A Tarot Isten képeskönyve, mely az ősi szimbólumok nyelvén szól hozzánk.

A Tarot ismerete az élet ismerete, vallották őseink. Olyan egységes energia mezőt leíró eszköz, ami nemcsak megmutatni képes saját “mátrixunkat” vagyis a világunkban zajló erőket, hanem aktív lehetőséget is nyújt arra, hogy megváltoztatva gondolkodásunkat, egy másik létvalóságra hangoljuk rá magunkat. Minél többet használjuk, annál inkább megértjük az üzenetét.

A ma ismert Tarot nagyon sok közvetítő által maradt fenn, hosszú időre csak a szimbólumok őrződtek meg, a lényegi, mély belső tartalom elveszett. A Tarot sokat változott az évszázadok, évezredek alatt.

A tarot kártya huszonkét képből álló sorozat, amelyhez még négy színben, tíz-tíz, esetleg tizenkét vagy tizennégy lap csatlakozik. A Kazanlár tarot – amely kártyát használom a kirakásoknál – 22 nagy és 56 (négyszínű, egyenként tizennégy lapot magában foglaló) kis Arkánumból áll. Az Arkánum szó jelentése: titok. E lapok hidat építenek művészet és hit, ókori hagyomány és jelenkori élet, tér és idő, mítosz és valóság, múlt, jelen és jövő között.

A 22 Nagy Titok az emberi élet 22 nagy állomása, melyeket különböző sorrendben, de mindenki át- illetve megél. Az 56 Kis Arkánum ezen állomásoknak a fontos részleteit adja meg analógiában a 4 elemmel.

Az 56 lap elemi felosztása: Tűz – Kardok; Víz – Kehely; Föld – Érmék; Levegő – Botok.

Tarot Szimbolikus Szellemi Piramis

A Tarot Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer az elmúlt 10 évben fokozatosan kerül újra az emberiség birtokába, amelyet van szerencsém jelenleg is tanulni Lekszikov Attilától, aki feladatul kapta, hogy ezt ez egykoron elveszett, ősi tudást megossza másokkal is.

A Tarot Szimbolikus Szellemi Piramis rendszerének a legfontosabb jellemzői, amik megkülönböztetik a hagyományos rendszerektől:

-       Egységes rendszer, mely lehetővé teszi az elemzőnek a teljes sors megfigyelését. A 22 lap egysége, összefüggései, elhelyezkedése mutatja a teljességet, és így érthetővé válik a nagy titok.

-       Egyetlen kirakásban tudjuk szemlélni az emberi tudat három aspektusát (magasabb ÉN, ego, tudatalatti) és ezek egymásra gyakorolt hatását. Ez az ősi módszer azért adható vissza az emberiségnek, mert néhány évtizede elkezdődött az emberi tudat feltérképezése és modern leírása. Freud és Jung nyomán vált ismertté a tudattalan, a tudatalatti hatások feltárásának lehetősége és a magasabb ÉN (Self) fogalma, szerepe. Márpedig ezek megértése nélkül, a Tarot által feltárható analógiás láncolatokat és ezek hatását nem lehet észrevenni az ember életében, és nem nyerhetünk képet az ember cselekedeteinek szellemi okairól.

-       A konkrét kérdésen túl egyetlen kirakásból képet kaphatunk a kérdező minden életterületének (munka, szülők, gyerekek, párkapcsolat, pénz, érzelmek, gondolati világ, utazások, egészség stb.) alakulásáról és a beavatkozási lehetőségeiről.

-       A Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer lehetőséget ad a Tarot más létvalóságokat leíró és terápiás rendszerekkel való összekapcsolására is. Így a Tarot-n keresztül juthatunk el az asztrológia, a Feng Shui, a Numerológia, a Kronobiológia rendszerek megállapításaihoz adott kérdésben. Felállíthatunk terápiás javaslatokat Bach virág esszenciák, Schüssler sók, különböző masszázs-akupunktúra technikák felhasználásával.

-       Komoly mélységeket tárhatunk fel előző életeink jelen életünkre gyakorolt hatásait illetően.

-       Felismerhetjük az emberi tudattalanban található képeket, programokat, hitrendszereket, lenyomatokat, azonosulásokat, bevésődéseket (egyéni, családi vagy emberiség egészére vonatkozó), amelyek hatnak az életünkre.

-       Vizsgálhatjuk a kérdező csakráinak működését, ezzel egészségügyi problémák felismerésére és megelőzésére nyílhat lehetőség.

-       Láthatjuk, hogy a kérdező az – Eric Berne által leírt – emberi játszmák melyikét játssza a kérdéssel kapcsolatban.

Minek is köszönheti páratlan és egyelőre még nem teljesen ismert mélységeit a Szimbolikus Szellemi Piramis rendszer? Röviden a szó, a szám és a szimbólum egységének, ez az a szilárd alap, amire a rendszer épül. Ha megnézünk egy Tarot kártyát, minden lap tartalmaz:

- egy szimbólumot
- egy számot
- egy szót (amit kimondunk a lap láttán)

A kirakás módja szimbolikus (piramis alak), a kártyákhoz tartozó számoknak a rendszer felépítésében alapvető jelentősége van (ld. ábra), és végül a minél egyszerűbb szó, amit az elemző használ annak elősegítésére, hogy a kérdező megértse, és képes legyen továbbgondolni a hallottakat.

Ezzel a három SZ-szel fejezhető ki, írható le az ember létezésének kulcsa, vagyis azok a képek, amire az ember képes, a “jó sor”, amire törekednie kell, ha az életében a tudatos létet választja. A kulcshoz illő zár a kirakás egyedi struktúrája, amely a teljességet hordozza.

Forrás: Lekszikov Attila Péter (www.piramistarot.hu)

Szeretettel várlak!

Hoszter Erzsébet

ON-LINE BEJELENTKEZÉS

KAPCSOLAT