Bach virágterápia, Numerológia, Párkapcsolati coaching, Kronobiológia, Coral Club Lélekeszencia » A Bach virágterápia alappillérei

A Bach virágterápia alappillérei

Edward Bach filozófiája az emberről:

Az emberi lét és az ember a Földön egy nagyobb teremtéseszme része. Egy nagy, mindent átfogó egységben élünk, egy magasabb rendű kozmikus energiatérben, mint egy sejt az emberi testben. E nagyobb teremtéseszme részeként az ember halhatatlan lélekkel rendelkezik, amely valódi énje, mélymagja, az, ami tulajdonképpen Ő. E-mellett mindenki halandó személyiség: ez az énje (ego), melyet a Földön megtestesít. A lélekkel szoros kapcsolatban áll a felsőbb én vagy a belső irányítás, ő a közvetítő a lélek és a személyiség között. A lélek ismeri az ember mindenkori életfeladatát, és arra törekszik, hogy az életfeladatot a hús-vér személyiség által is a konkrét realitásba átültesse.

Claude de Saint-Martin a következőket mondja: .A világtörténetben egyetlen ember sem nélkülözhető Valóban: mindenki egyszeri és megismételhetetlen, és sajátos feladattal jött a Földre, melyet csak és kizárólag ő tud megoldani, rajta kívül senki más.

Ez a bizonyos életfeladat, amelyre Edward Bach is utal a személyiség számára eleinte nem tudatos. Felsőbb énünk segítségével, amely összekötő kapocsként szolgál a lélek és a személyiség között lelkünk a legkülönfélébb módokon igyekszik felhívni a személyiség figyelmét arra, hogy a legfontosabb dolog a kiválasztott életfeladat beteljesítése a fizikai megnyilvánulásban. Lelkünk intuíciónkon keresztül szól hozzánk: ösztöneinken, belső vágyainkon, eszményeinken, szokatlan vonzódásainkon és ellenérzéseinken keresztül méghozzá azon az úton-módon, ahogyan számunkra a legegyszerűbben felfogható. E sugallatok abban segítenek, hogy a személyiség képes legyen a feladatát a fizikai síkra is átültetni. Ha valamilyen okból a személyiség eltér attól az úttól, melyet a lélek kijelölt számára, akkor az ember megbetegszik. Először az energiatest rétegeiben kívülről a test felé haladva: kauzális, mentális, asztrális, éterikus rétegben jelennek meg különféle elváltozások. Ezek tünetei lehetnek a rossz közérzet, boldogtalanság, elégedetlenség érzése, stb., melyek előrevetíthetik egy esetleges komoly megbetegedés bekövetkezését. Ugyanis, ha a személyiség nem képes visszatalálni, és az elváltozások tartósak, akkor a diszharmonikus állapot előbb-utóbb a testben, betegség formájában is manifesztálódik.

Edward Bach filozófiája az egészségről és betegségről:

Edward Bach azt mondja, hogy az egészség a harmonikus állapot, a boldog állapot. Az egészség jogunk és örökségünk. A teljes összhang lelkünk, gondolataink és testünk között. Egészségünkről és boldogságunkról mi döntünk azzal, hogy mennyire tudjuk megvalósítani lelkünk üzenetét.

Hamvas Béla mindezt úgy fejezi ki, hogy akkor és csakis akkor vagyunk egységben önmagunkkal és a világgal, ha azt mondjuk, amit gondolunk, és azt cselekedjük, amit mondunk. Ez a gondolat – szó – tett hármas egysége.

A betegség rossz gondolatok és rossz cselekedetek következménye. De nem valamiféle átok, hanem sokkal inkább áldás, hiszen felhívja a figyelmünket arra, hogy nem engedelmeskedünk lelkünk parancsainak, nem követjük az isteni útmutatást.

Ha visszagondolunk a betegség megjelenését megelőző időszakra, szinte kivétel nélkül beszámolhatunk búskomor hangulatról, szomorúságról, félelemről és egyéb negatív tényezőkről.

A TESTI MEGBETEGEDÉS AZ UTOLSÓ HELYREHOZHATÓ FIGYELMEZTETÉS!

A betegség okai:

1. tévedés:

A személyiség nem hallgat belső irányításának útmutatásaira, és nem cselekszik élettervével egybehangolta, hanem abban az illúzióban él, hogy teljesen önálló.

Gyakran előfordul, hogy a személyiség csak részterületeken ismeri félre a lélek céljait. Ezeken a területeken a személyiség elfordul a szeretettől, nem lesz rálátása isteni tulajdonságaira, megszűnik pozitív beállítottsága az élettervéhez. Egy alacsonyabb frekvenciatartományba süllyed, és megbetegszik.

2. tévedés:

A személyiség vét az egység elve ellen. (Ha felsőbb énünk és lelkünk szándékai ellenére cselekszünk, úgy tetteink automatikusan a nagyobb egység ellen is irányulnak, azon egység ellen, amellyel lelkünk energetikai összeköttetésben áll.) A személyiség főként akkor vét az egység elve ellen, amikor megkísérli egy másik emberre rákényszeríteni akaratát. Ezzel nemcsak a másik ember fejlődését akadályozza, hanem zavart kelt a kozmikus energiamezőben, azaz gátolja az egész emberiség fejlődési folyamatát.

Mindezekből egyértelműen következik és Bach a tanulmányaiban részletesen is kifejti, hogy tulajdonképpen nem a testi betegséget jelöli az emberiség legkínzóbb betegségének, hanem az ezek mögött meghúzódó lelki és mentális negatív állapotot, amely oka, kiváltója a fizikai értelemben vett betegségnek. Tehát a Bach virágterápia középpontjában nem a betegség, hanem az ember áll.

A valódi gyógyulásban a fizikai betegség neve és természete semmiféle szerepet nem játszik. Testünk betegsége nem más, mint a lelkünk és szellemünk között kialakult diszharmónia végeredménye. A természetben semmi sem sérthet meg minket, ha boldogok vagyunk és harmóniában élünk önmagunkkal; éppen ellenkezőleg: az egész természet a mi hasznunkra és örömünkre szolgál. Csak akkor válunk érzékennyé külső befolyásokra, ha engedjük, hogy belénk lopózzon a kétely, a depresszió, a döntésképtelenség vagy a félelem. Ez a betegség mögött álló valódi ok. A betegségek, legyenek bármilyen komolyak és hosszantartóak, meggyógyíthatók, ha sikerül felébreszteni a beteg életörömét és vágyát életfeladata teljesítésére.

A gyógyulásnak hét csodálatos fokozata van:

  1. Békesség
  2. Remény
  3. Öröm
  4. Hit
  5. Bizonyosság
  6. Bölcsesség
  7. Szeretet

Bach doktor csodálatos gyógyírjai megmutatják az utat a személyiség számára, hogyan nyerheti vissza a boldog, harmonikus állapotot. Miután az egyensúly helyreállt, a betegség feleslegessé válik, és megszűnik. Csak e felismerés által válhatunk újra egészségessé. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem elég csupán tudatosítani betegségünk okát, át kell alakítanunk gondolkodásunkat, és változtatnunk kell életünkhöz való hozzáállásunkon. Természetesen a megfelelően kiválasztott eszenciák a segítségünkre lesznek.

Mindezek alapján egyértelmű Edward Bach üzenete, mely szerint:

A BETEGSÉG GYÓGYÍTHATÓ!