Útravalónak

0

Szerző: Hoszter Erzsi | Tartalom: Jókívánságok | Dátum: 2015-01-01

A PILLANGÓ

mese a szeretetről

“Egy könyörületes személy, látva, hogyan küszködik egy pillangó, hogy kiszabadítsa magát a bábból, segíteni akart neki, nagyon gyengéden kitágította a szálakat kialakítva egy kijáratot. A pillangó kiszabadult, kibújt a bábból, bizonytalanul bukdácsolt, de nem tudott repülni. Valamit ez a könyörületes személy nem tudott, és ez az, hogy csak a megszületés, kibújás küszködésén keresztül tudnak annyira megerősödni a szárnyak, hogy repülni lehessen velük. Megrövidített életét a földön töltötte, sose ismerte meg a szabadságot, sosem élt igazán.”

Én úgy mondom, nyitott kézzel szeretni. Ez olyan tapasztalat, ami lassan ért meg bennem, a fájdalom tüzében és a türelem vizében kovácsolódva. Azt tapasztalom, hogy muszáj felszabadítanom azt, akit szeretek, mivel ha rákulcsolódom, rácsimpaszkodom vagy megpróbálom irányítani, azt vesztem el, amit megtartani próbálok.

Ha én megpróbálok megváltoztatni valakit, akit szeretek, mivel úgy érzem, én tudom, milyennek kéne lennie, akkor egy nagyon értékes jogától fosztom meg, a jogtól, hogy felelősséget vállaljon saját életéért, választásaiért, létformájáért. Valahányszor ráerőltetem a kívánságomat vagy az akaratomat, vagy megpróbálok hatalmat gyakorolni felette, megfosztom a fejlődés, érés teljes lehetőségétől, az én birtoklási vágyammal korlátozom és keresztezem, teljesen mindegy, mennyire jó szándékkal.

Korlátozni, és ártani tudok a legkedvesebb óvó cselekvésemmel, és védésem, túlzott figyelmem szavaknál ékesszólóbban tudja mondani a másik személynek: “Te képtelen vagy magadra vigyázni, nekem kell veled törődnöm, rád vigyáznom, mert te az enyém vagy. Én vagyok érted a felelős.”

Ahogy tanulom és gyakorlom, egyre inkább azt tudom mondani annak, akit szeretek: “Szeretlek téged, értékellek téged, tisztellek és bízom benned, hogy birtokában vagy, illetve ki tudsz fejleszteni magadban olyan erőt, képességet, hogy mindazzá váljál, ami lehetséges számodra, ha én nem állok az utadban.”

Annyira szeretlek, hogy teljesen felszabadítalak, hogy egymás mellett sétáljunk örömben, bánatban. Együtt fogok veled érezni, ha sírsz, de nem foglak kérni, hogy ne sírj.

Törődni fogok a szükségleteiddel, támogatni foglak, de nem tartalak vissza, amikor egyedül tudsz menni. Mindig készen fogok állni, hogy veled legyek a bánatodban, magányodban, de nem fogom elvenni tőled. Igyekezni fogok, hogy figyeljek a szavaidra, azok jelentésére, de nem ígérem, hogy mindig egyet fogok érteni veled. Néha dühös leszek és akkor ezt olyan nyíltan fogom neked megmondani, hogy ne kelljen a különbözőségeink miatt elutasítást vagy elidegenedést éreznem. Nem tudok mindig veled lenni, nem hallom meg mindig, amit mondasz, mert van, amikor magamra kell figyeljek, magammal kell törődjek, és ilyenkor is olyan őszinte leszek veled, amilyen csak tudok.

Tanulom, hogy ki tudjam ezt fejezni azoknak, akiket szeretek, akikkel törődöm, akár szavakkal, akár azzal, ahogy létezem másokkal és magammal. Én ezt úgy hívom, hogy nyitott kézzel szeretni.

Nem vagyok képes mindig távol tartani a kezemet a bábtól,

de már egyre jobban megy!

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!


Hoszter Erzsébet
Numerológus, Bach virágterapeuta

ON-LINE BEJELENTKEZÉS

KAPCSOLAT

Kizárólag előzetes bejelentkezést tudok elfogadni!

Mit hoz számunkra 2012?

1

Szerző: Hoszter Erzsi | Tartalom: Bach virágterápia, Numerológia | Dátum: 2012-01-01

Megérkezett 2012!

Vajon mit várhatunk ettől az évtől? Lesz világvége vagy üzleti fogás a hisztéria és a félelemkeltés? Mit mond a maja naptár? Te mit gondolsz?

2+0+1+2–>5. A Püthagoraszi numerológia szerint az 5 a  Merkúr száma.

Eleme a levegő és a föld. Nincs olyan rés, ahová a levegő be nem férne, könnyű és mozgékony és ezért mindenütt jelen van, megfoghatatlan. A föld szilárd, formálható, megfogható, termékeny és befogadó, viszont nehezen mozdul és súlyos.

Az 5-ös szám a jelen oszlopában, lelki szinten helyezkedik el a mátrix közepén. Világközepe érzés kapcsolódik hozzá. Érezhetjük azt, hogy a világ csak velünk foglalkozik: megkapunk minden szépet és jót, amire csak vágyunk vagy minden rossz „csak” velünk történik és „direkt” ellenünk van az egész világ.

A  szellemi szint és a jövő formálása szabad akaratunkra van bízva.

Az 5-ös szám a HÍD, ami mindent mindennel összeköt. Ha van híd, akkor mindenkihez és mindenhová eljuthatunk, de hozzánk is eljuthat minden és mindenki. Abban van döntésem, hogy nem megyek át a hídon, de azt nem tudom megakadályozni, hogy a világ „átjöjjön” hozzám, viszont nem vagyok köteles beengedni azt, ami negatívan hat rám. De előttem a lehetőség, mert egy másik hídon én is eljuthatok oda, ahová szeretnék.

A fentiek megvalósításával kapcsolatosan van egy kis probléma: állandó, tudatos figyelmet követel. Bármikor bármilyen hidak tűnhetnek fel és tűnhetnek el- nagyon tudatosnak és kreatívnak kell lennünk ahhoz, hogy az irányítás a kezünkben maradjon.

Ez az az energetika a változásról és nem a tervezésről szól, mert bármi, bármikor közbejöhet, ami felülírja eddigi terveinket!

Nézzük, mi van a batyuban még!

Az 2012.01.01. az idei év születésnapja, 2+0+1+2+1–>7 . Numerológiai megközelítés szerint a 7-es szám a Neptun bolygó minőségének felel meg. Eleme a víz, a tenger.

Mit kell tudni a Neptunról? Általánosságban a határtalanság, tehát egyben a kháosz planétája.

Mint elv, az egyetemességben való felolvadást, a mindenre kiáradó szeretetet, Isten átélését, az áldozatkészséget és önfeláldozást, de ugyanakkor az egyéniség kereteinek szétolvadását, a határtalanságba áradást, a kháoszt, a ködös bizonytalanságot fejezi ki.

Hozzátartozik a hit, a gyógyító képesség, megértés és részvét, empátia, filozofikus gondolkodás, kritikai érzék, tapasztalás, elmélyülés, spiritualitás, alternatív gyógymódok, titok, összefüggések meglátása, a lélekkel való foglalkozás, áldozatkészség, karitatív tevékenység, elemzés, kutatás, jó megfigyelés, meditáció, ideák, plátói szerelem, belső csend.

Harmonikus jellemformáló hatása:

érzékeny, érzékfölötti benyomásokra fogékony- intuitív, ösztönös, inspirált, tiszta, hívő, önzetlen, nagy képzelőerő és művészi hajlam, szolgálni és segíteni kész, jó megfigyelő, békeszerető, empatikus, emberszerető, nagyvonalú és erkölcsös, odaadó, önfeláldozó,

Diszharmonikus jellemformáló hatása:

zavaros, kaotikus, közönyös, ingatag, változékony, nemtörődöm, túlérzékeny, szétfolyó, tétova, betegesen fogékony minden hatásra – kritikátlanul befogad dolgokat, túlfeszült idegzetű, ködösítő, sértődékeny, túlérzékeny, depresszióra hajlamos, önbizalom hiányos, szűk látókörű, irracionális, agresszív, hitetlen, hazudozó, zavarosban halászó, kizökkent nemi hajlamú, függőségekre hajlamos,

A fenti felsorolás nem teljes, de ha belegondolsz milyen a tenger, akkor eszedbe juthatnak más analógiák is.

Asztrológiai szempontból a 12-es ház és a Halak jegy tartozik a Neptunuszhoz. A 12-es ház a megpróbáltatás házcsoportba tartozik, a sorscsapások háza. A sors kényszerítő helyzeteit, próbáit hordozza magában. Ezekből tanulhat legtöbbet az egyén, ezáltal ez az a ház, amely a legnagyobb fejlődési lehetőséget kínálja.

Érdemes elolvasni mit mond a mitológia Poszeidón-Neptunusz archetípusáról! Érdekes módon, a Neptun bolygót akkor még nem fedezték fel, mégis Poszedión egyértelműen jellemzi azt a princípiumot, amit ma is hozzárendelünk. Attól, hogy valamit nem tudunk érzékelni, még nem jelenti azt, hogy nem létezik!

Most mit gondolsz? Világvége?


Ha akarod igen, ha akarod nem! Miért is?


Elöljáróban megemlíteném, hogy elektromágneses mezők láthatatlan, hallhatatlan univerzumában élünk és mi magunk vagyunk az energetikai rezgések ragyogó példái. Valamennyi feloldatlan érzelmünk, amit kisugárzunk, diszharmónikus energiamintát eredményez. Energiamintáinkat a víz képes „megjegyezni”

Ebben a dimenzióban fizikai testünkkel vagyunk jelen, amelynek több mint 70%-a víz. A víz hihetetlen gyógyító erővel rendelkezik, de iszonyú pusztítást is tud végezni. A víz emlékezik, megjegyzi az információt és aszerint cselekszik, mindaddig, amíg nem közlünk vele másik információt. A víz programozható: saját gondolataink és környezetünk általunk befogadott történései által változtatjuk meg, kódoljuk át a testünkben lévő vizet.

A világ olyan, amilyen. Az emberiségnek nagy felelőssége van abban, hogy ilyenné formálta.

Ha mást szeretnél, tegyél érte nap, mint nap! Ne másoktól várjuk csak a megoldást, hanem a saját eszközeinkkel tegyük jobbá, élhetőbbé ezt a bolygót!

A megoldás nagyon egyszerű, de rettenetesen nehéz!

Mennyire vigyázol a gondolataidra, mire szoktál gondolni, alapvetően pozitív dolgokra vagy inkább negatív beállítottságú vagy? Amilyenek a gondolataid olyanná válik a lelked is. Ha lelked rendben van, akkor boldog vagy, függetlenül az életben elfoglalt státuszodtól, ha pedig sérült a lelked a vége betegség lesz. Ha negatívak vagyunk, akkor gyengítjük az immunrendszerünket, de ha az alapmagatartásunk pozitív, akkor bármilyen helyzetben képesek vagyunk meglátni a lehetőséget.

Ha gondolunk valamit, és energiával látjuk el azáltal, hogy valóságosnak tartjuk vagy kimondjuk, akkor ez a rezgésminta megőrződik a testünkben lévő vízben és a megfelelő rezgés formájában hatást fejt ki körülöttünk. Így befolyásoljuk környezetünket. a többi ember reagál erre, mi megkapjuk a megfelelő visszacsatolást, amely tovább erősíti rezgéseinket – és itt kell nagyon észnél lenni, hogy azt fogadjuk be, ami építőleg hat ránk.

Egy jól használható tanács: Ne feledkezzünk meg a köszönetről, a háláról. Az energia mindig a figyelmünket követi, és ha tudatában vagyunk a hálánknak, akkor ennek megfelelő rezgéseket sugárzunk, ezzel ugyanolyan rezgéseket vonzunk, ugyanis megszaporodnak azok a helyzetek, amelyekben jó okunk van hálásnak lenni.

Szerinted, ha negatív érzéseket és rezgéseket sugárzunk, akkor mit kapunk vissza?

Másoknak szánt szavaink és gondolataink elsősorban miránk hatnak, a saját rezgésünket romboljuk.

Nagy szerepe van az életmódunknak, a táplálkozásnak. Gondolkodtál már azon, hogy milyen rezgése lehet a modern ember ételének, italának. Ha csak az egyik legfontosabbat nézzük, a vizet: szerinted tiszta forrásvíz vagy vegyileg kezelt „ivóvíz” emeli a rezgésünket. Mire „emlékezhet” az a víz, amit jól megkezeltek, hogy „iható” legyen.

Melyik kristályszerkezet tetszik jobban?

Ilyen volt:

Ilyen lett:

Ezt Te is meg tudod csinálni!

Az egy dolog, hogy 2012-nek, sőt 2012.12.21-nek van egy sajátos rezgése, de nem vagy védtelen azon a napon sem.

Télen, ha strandpapucsban és nyári ruhában kimész az utcára, akkor először fázni fogsz, majd megfagysz, ha nem keresel menedéket és ruhát. De Te már tudod, hogy fel kell öltözni, sőt képes vagy élvezni a tél örömeit is.

Így lesz ez ezzel az esztendővel is: bele is “pusztulhatsz”, de élvezheted az örömeit is!

Ne feledd, a víz hordozza az életet és a halált is és Te vagy a programozó!

A Bach virágterápia, ami egycsodálatos gyógymód is rezgést közvetít, beviszi az információt, harmonizálja a rezgésszintedet és ezáltal elősegíti a gyógyulást.

Már azzal is segítesz magadon, ha mielőtt vizet iszol, kezedbe veszed a poharadat és pozitív gondolatokat sugárzol feléje vagy ráteszed, a poharadat valamelyik Bach-virág kártyára néhány percre mielőtt megiszod.

Próbáld ki!

Boldog új évet kívánok 2012-ben is!

Hoszter Erzsébet
Numerológus, Bach virágterapeuta

ON-LINE BEJELENTKEZÉS

KAPCSOLAT

Kizárólag előzetes bejelentkezést tudok elfogadni!

Bach virágterápia, Numerológia, a nyers étel csodái és az on-line marketing

0

Szerző: Hoszter Erzsi | Tartalom: lélekgyógyítás | Dátum: 2011-11-11

Címke:, ,

Hogy jön ez össze?

Először én sem gondoltam, hogy milyen szerteágazó tudás szükséges lehet ahhoz, hogy jó terapeuta lehessek és elérjek azokhoz az emberekhez, akikhez szeretnék és engem is megtaláljanak.

Bach virágterápia, Numerológia, a nyers étel csodái és az on-line marketing

Bach virágterápia és Numerológia

Amikor elvégeztem a Numerológiát és a Bach virágterápiát az Éden Felnőttképző Központban úgy éreztem, hogy ezzel az eszköztárral tudok majd segíteni az emberek problémáin. Valóban tudtam is, de az ember bonyolult élőlény, és ha nem veszem figyelembe a holisztikus szemléletet és nincsenek eszközeim a lét mindhárom síkjának gyógyítására – test-lélek-szellem-, akkor nem biztos, hogy tartós eredményt tudok elérni.

Bach virágterápia

Talpmasszázs és Fitoterápia

Ezért megtanultam a Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Tudományos Egyesületénél, az Életerő Házban Bánszky Judittól a talpmasszázst, jelenleg végzem ugyanott a természetgyógyász modult, majd jön az egészségügyi modul és rendkívül érdekel még a fitoterápia is – Szabó Gyuri bácsitól, a bükkszentkereszti füves embertől is szeretnék még tanulni.

Ez nem jelenti azt, hogy adott esetben ne küldjem el a pácienst egy másik reflexológushoz vagy fitoterapeutához akik jobban értenek hozzá mint én, mert már több a gyakorlatuk, nagyobb a tapasztalatuk.

Már szerveződik a konzulens orvosi háttér is, mert vannak esetek, amikor az allopátiás orvoslás a megoldás, ill. ketten vagy többen együtt sikerül meggyógyítanunk a pácienst.

talpmasszázs

Homeopátia és Schüssler sók

Kirándulást tettem még a homeopátia és a Schüssler sók területére is – ebben nagy segítséget kaptam a Homeopátiás Baráti Körtől, akik ingyenes vagy kedvezménye tanfolyamaikkal segítenek, hogy minél többen megismerhessük ezeket a csodálatos gyógymódokat, és gyűjtöm, feltérképezem a módszereket, hogy kinek mi javasolható, kit melyik orvoshoz, alternatív gyógyászattal foglalkozó terapeutához tudjak elküldeni, ha az én eszköztáram kevésnek bizonyul.

Nem vagyunk egyformák, ezért személyiségfüggő, hogy kinek melyik gyógymód áll közelebb az alkatához. Azért mert a barátnőmnek bevált egy módszer, nem biztos, hogy nekem is vagy csak nem szimpatikus a gyógyító – van ilyen.

Ha problémád van, lehetőleg olyan gyógymódot keress, ami közel áll hozzád, elfogadod a gyógyító személyiségét, bízol benne.  Az is fontos, hogy hajlandó legyél tenni Te is valamit a gyógyulásodért.

Senki nem tud rajtunk segíteni, csak saját magunk. A gyógyító megmutatja az utat, felnyitja a szemed, de tenni, Neked kell.

Nagyon sokat tehetünk magunkért már csak azzal is, ha megfelelően táplálkozunk. Ha körbe nézünk az élőlények között csak az ember az, aki süti – főzi az ételeit. Biztos, hogy jól van ez így?

Schüssler sók - arcdiagnosztika

A nyers étel csodái

Nyáron megismerkedtem a nyers étel csodáival is és nemrég voltam az első Zöldturmix Fesztiválon, melyet Lénárt Gitta és csapata szervezett.

Sok mindent tanultam ezekről a dolgokról is és megtapasztaltam kitűnő élettani hatásukat.

Újabb tapasztalat, újabb eszköztár. S ki tudja még, mi van az orrunk előtt, amit eddig észre sem vettünk, pedig nagyon megkönnyítené az alkalmazásuk, hogy egészségesek maradjunk, vagy azzá váljunk.

zöld turmix

Miért tanulok még on-line marketinget is?

A mai kor eszközeit is használni kell, hisz sajnos a fiatalok körében is egyre több probléma-betegség vár orvoslásra, gyógyításra. Ők már informatikai ismeretekkel „születnek”, ezért őket a virtuális világban lehet utolérni és nagy valószínűséggel ott is keresnek kapcsolatokat. Ha segíteni szeretnék nekik, akkor nem árt tudnom, hogy mi a Facebook, mi az iwiw, a twitter, a youtube és még egyéb más közösségi oldal. Ismernem kell a skype-t az msn-t és még egy csomó mindent. Tudnom kell, hogy kik keresnek és milyen témában, mert arra kell felkészülnöm. Az on-line marketing eszközök segítenek ebben, hogy az találjon meg és én is azokat érjem el, akiknek rám van szüksége. Így aztán belekezdtem egy on-line marketing tanfolyamba az On-line Marketing Akadémiánál (OMA)

On-line marketing

Azt már látom, hogy nem ülhetek a babérjaimon, hanem életem végéig tanulnom kell. Még szerencse, hogy nem esik nehezemre! :-)

Szándékomban áll összeállítani egy ingyenes információs anyagot a rendelkezésemre álló tudásból, ami elsősorban praktikus gyakorlati tanácsokat ad majd a mindennapi életvitelhez, amik sokkal egyszerűbbek, mint gondolnád, csak eddig nem jutott eszedbe vagy nem tudtál róla.


Ha érdekel, kérlek, írj nekem emailt!

A tanácsadásról

0

Szerző: Hoszter Erzsi | Tartalom: lélekgyógyítás | Dátum: 2011-02-12

Címke:, ,

Kizárólag előzetes bejelentkezést tudok elfogadni.

ON-LINE BEJELENTKEZÉS

KAPCSOLAT

Miért kell bejelentkezni?

Az elemzésekhez szükségem van a születési dátumodra és egy-két alapadatodra. Otthon előkészítem az elemzésedet, és a tanácsadás során pedig finomhangoljuk, Rád szabjuk.

Neked is kell idő, hogy átgondold a kérdéseidet, a problémádat. Jó, ha tudod, hogy mi az, ami jelenleg leginkább foglalkoztat, és mire szeretnél megoldást.

Ha én tárom fel az összes problémát, akkor sokkal több időre, kezelésre van szükség – ugye az orvoshoz sem úgy mész a legtöbb esetben, hogy állsz némán és várod, hogy az orvos kitalálja, hogy mi bajod van. A tüneteidet, az érzéseidet el tudod mondani.

Tiszteld meg magadat azzal, hogy leülsz, esetleg előveszel egy papírlapot és írsz. Ha látod magad előtt a listát, talán könnyebb felállítani a sorrendet, hogy mivel kezdjünk, mi a legsürgősebben megoldandó feladat.

Ne várj mindenre egy kezelés után megoldást, hisz a problémád a legtöbb esetben nem egyik pillanatról a másikra alakult ki. Ugye az elefántot is meg tudjuk enni, ha akarjuk, de nem egyszerre, hanem falatonként! :-) Természetesen akkut esetekre is van megoldás, de az másképpen kezelendő!

Azzal fogunk foglalkozni, amit hozol, mert a személyiséged annak a megoldására van felkészülve. Valószínűleg én többet is látok majd belőled, de nem rontunk ajtóstul a házba, és szakorvoshoz küldelek, ha kell, mert én nem vagyok orvos és a kompetenciám határait nem szándékozom átlépni.

Az elemzéssekkel -Numerológia, Tarot, Kronobiológia-, a Bach virágterápiával, Reikivel segítek, eszközöket adok/mutatok Neked a problémáid megoldásához.

Az önmunka nem kerülhető el!

Neked kell visszatalálnod az utadra vagy megtalálni azt.

A különböző technikák segítenek, hogy felnyissák a szemedet, és eszközeid legyenek.

Könnyebb eljutni valahová úgy, ha tudod, hogy hová kell menned és hogyan, milyen akadályokat kell legyőznöd az utad során, milyen segítőid lesznek. Van-e térképed, GPS-ed menetrended, autód, stb. Ha van, tudod-e használni őket, ha nem, meg kell tanulnod, vagy keresned kell olyan valakit, aki ezeket tudja használni, és Téged is megtanít rá.

Ha nincs információd, akkor hol erre indulsz, hol arra és hol ide jutsz, hol oda. :-)

Ha nincs eszközöd, akkor előbb meg kell teremtened a lehetőségét, hogy hozzájuthass, majd meg kell tanulnod használni őket, és csak utána indulhatsz.

Nem feltétlenül kellenek a legjobb feltételek, gyalogosan, egyszerűbb eszközökkel is eljuthatunk sok helyre, csak tovább tart.

Maradhatsz is ott ahol vagy, csak akkor ne várd, hogy megoldódjanak a problémáid!

Még sok minden eszedbe juthat erre az analógiára Neked is!

Tájékozódj, mielőtt tanácsadót/orvost választasz!

Ez Rám is vonatkozik! :-)

Mindnyájan úton vagyunk, ha tetszik, ha nem! Az is igaz, hogy „minden út Rómába vezet”

Van, aki gyalogosan zarándokol, van, aki kerékpáron, van, aki autón, van, aki repülőn, van, aki hajón szeretné megtenni az utat.

Ezért olyan tanácsadót válassz, aki remélhetőleg biztosítani tudja Neked a megfelelő eszközt!

Ha nem szereted az érintést, nem szeretnél levetkőzni, akkor lehetőleg ne olyan helyre menjél, először, ahol a terápia alapja a testi érintés. Ha a hitrendszeredbe nem fér bele az angyali világ, akkor ne angyali gyógyítással keresd a megoldást, mert az ismerősöd rábeszélt. Ha nem szereted, hogy szurkálnak, akkor ne akupunktúrás kezelésre jelentkezzél be, mert az most esetleg divatos és folytathatnám.

Először mindig olyan helyre menjél, ami jelenleg elfogadható számodra. Később úgyis kinyílik a világ és egyre befogadóbb, elfogadóbb leszel.

Tanácsadói díj:

Igyekeztem a szakterületen kért árak körül kalkulálni és többféle csomagot kínálni, hogy választani tudjál.

Az árlistát kérésre email-ben elküldöm.

Mit hoz számunkra a 2011-es esztendő?

1

Szerző: Hoszter Erzsi | Tartalom: Numerológia | Dátum: 2011-01-09

Ismét elmúlt egy esztendő és beléptünk a 2011-ik évbe! Ez az év újabb feladatok és újabb lehetőségek tárházát kínálja nekünk.

MIT MOND ERRŐL A NUMEROLÓGIA?

EGY KIS ISMERTETŐ, A KÖNNYEBB MEGÉRTÉS ÉRDEKÉBEN:

A számok jelentése

A számhoz tartozó bolygó energetika

1 kezdet / ego / uralkodás / férfi / kreativitás / új utak / egység Nap
2 nő / társ / intuíció / diplomata / anya / változékonyság Hold
3 kommunikáció / társaság / szórakozás / művészetek / ötletek / kereskedelem / befolyásolás / intrika Jupiter
4 biztonság / stabilitás / pénz / anyagiak / testi örömök / szex / gyakorlat / kitartás / hűség Föld
5 vezércsillag / szabadság / lobbanékony / korlátozhatatlanság / a saját rend / a gyújtópont / belső erő Merkúr
6 harmónia / otthon / család / gondoskodás / szépérzék / dilemmás döntés / összhang Vénusz
7 hit / empátia / spiritualitás / áldozat / elmélyülés / elemzés / gyógyítás / kritika Neptunusz
8 pénz / siker / hatalom / egyensúly / karmikus adósságok / lobbanékonyság / szorgalom / Szaturnusz
9 ideák / tanácsadó / bölcs / magasabb rendű, szellemi ember / magányos / hirtelen haragú / fölényeskedő Mars

Tovább a folytatáshoz »